ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

April 2024

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ        งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ในวันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น 9 …

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ เพิ่มเติม »

การประชุมเปิดตรวจ สำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจ สำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาสถาบัน ชั้น …

การประชุมเปิดตรวจ สำนักงานพัสดุ (สำนักงานอธิการบดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับสำนักงานคลัง ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 …

การประชุมเปิดตรวจ การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567                        เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี …

กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะกรรมการสภาสถานบัน อธิการบดี และผู้บริหารสถาบัน เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »

Scroll to Top