ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

February 19, 2024

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             งานตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 …

โครงการศึกษาดูงานตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม »

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567              งานตรวจสอบ ได้จัดโครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause …

โครงการการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analysis ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม »

Scroll to Top