การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ           งานตรวจสอบ ได้จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษางานตรวจสอบ คุณวารุณี ปรีดานนท์ ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 …

การประชุมที่ปรึกษางานตวจสอบ เพิ่มเติม »