การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก และสำนักงานคลัง …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »