การประชุมปิดตรวจ การจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น Prelim การประชุมปิดตรวจ การจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น Prelim กับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) ในวันที่          4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ …

การประชุมปิดตรวจ การจ่ายเงินค่าตอบแทน กรณีเข้าไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น Prelim เพิ่มเติม »