การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก …

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม »