ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

โครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 2 2023

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบได้เข้าร่วมโครงการ WE GROW TOGETHER ชวนเพื่อนปลูก THE SERIES ครั้งที่ 2 ณ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม สจล.)

Scroll to Top