ตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์ ดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม

สายตรงร้องเรียนทุจริต 0 2329 8242

"เกษียญอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง"

งานตรวจสอบร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นักตรวจสอบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คุณศุภวรรณ ปราณี

“เกษียญอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง” งานตรวจสอบร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นักตรวจสอบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณศุภวรรณ ปราณี

Scroll to Top